Obec Hvozdec

Úřední deska
Návrh závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2017

Přílohy:
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
FIN 2-12
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha účetní závěrky
Závěrečná inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Hvozdec


O Z N Á M E N Í: Termín vybírání poplatků v hotovosti za odběr vody za rok 2018

v úterý 19. 06. 2018
od 19:30 do 20:30 hodin


P O Z V Á N K A: 2. ročník Běh kolem Jivna a Hlincovky

V sobotu 26. 5. 2018


Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 17. května 2018 od 10:00…
P O Z V Á N K A: Obec Hvozdec pořádá výlet do zážitkového parku MIRAKULUM

Kdy: v sobotu 2. června 2018
- nahlášení nejpozději do 25. 5. 2018
- více informací v přílohách


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A: DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ZA ROK 2018
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ: schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou elektronicky zveřejněny na stránkách obce ÚŘEDNÍ DESKA - ROZPOČET

Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2018

Rozpočet je schválen v členění u výdajů na paragrafy rozpočtové skladby (závazné ukazatele).


I N F O R M A C E k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hvozdec
POPLATKY NA ROK 2018

I N F O R M A C E: známky na odvoz kom. odpadu za rok 2017 jsou platné dokonce ledna 2018


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 20.05.2018

Svátek slaví: Zbyšek

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (69%)
69%
Ne
odpověď Ne (31%)
31%