Obec Hvozdec

Úřední deska
Oznámení o konání 26. zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec dne 28. 3. 2017 od 20:00 hodin

V úterý 28. března od 20:00 hodin


Ptačí chřipka - Nařízení Státní veterinární správy - ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu a zrušuje
Výkaz o plnění FIN únor 2017
Účetní závěrka obce Hvozdec za rok 2016

Přílohy:
Hodnotící se zprávy za rok 2016
FIN 2-12
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha účetní závěrky
Závěrečná inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Hvozdec


Návrh závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2016

Přílohy:
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
FIN 2-12
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha účetní závěrky
Závěrečná inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Hvozdec


Termín vybírání poplatků v hotovosti za komunální odpad a psy na rok 2017

Poplatky v hotovosti za komunální odpad a psy se budou vybírat ve dvou termínech:
pátek 17. 3. a 24. 3. 2017 od 19:00 do 20:00 hodin.
Příloha: Informace o vybírání poplatků v hotovosti a bankovním převodem.


Ptačí chřipka - Změna ochraných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy ze dne 31.01.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy

Příloha: _Mapa_s_vyznacenym_pasmem_dozoru_k_ohnisku_HPAI_v_k.u._Ledenice_po_zmene
Změna ochranných a zdolávacích opatření ze dne 31.01.2017


P O Z V Á N K A na JARNÍ BRIGÁDU

Kdy: v sobotu 25. března od 10:00 hodin


O Z N Á M E N Í: Sběr nebezpečných, velkoobjemových odpadů a použitého a nepotřebného textilu

Sobota 8. 4. 2017 10:10 - 10:25 náves u váhy (kontejnery stanoviště č. 1)


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
N A Ř Í Z E N Í STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Byla vymezena pásma dozoru a ochrany proti ptačí chřipce

Příloha: NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - PTAČÍ CHŘIPKA
Obec Hvozdec v pásmu dozoru bod č. 2., Čl. 4 Opatření v pásmu dozoru


PTAČÍ CHŘIPKA - Informace pro veřejnost

Informační leták - ptačí chřipka


Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 24.03.2017

Svátek slaví: Gabriel

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (67%)
67%
Ne
odpověď Ne (33%)
33%
Živá obec