Obec Hvozdec

Úřední deska
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy:
1. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
2. Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy
3. Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna
Jihozápad – CZ03“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.
4. Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění
sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h
zákona č. 100/2001 Sb.


Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec dne 06. 06. 2016 od 20:00 hodin

V pondělí 6. června 2016 od 20:00 hodin


Termíny pro vybírání poplatku za odběr vody v roce 2016
Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací v obci Hvozdec

Přílohy: DIO dopravní zrcadlo 2x
Vyjádření PČR


INFORMACE: Jak je to s cestovními doklady pro děti?
DĚTSKÝ DEN

V sobotu 4.června 2016 od 15:00 hodin před budovou Obecního úřadu


Veřejná vyhláška - Zveřejnění Návrhu zadání Územního plánu Hvozdec

Veřejná vyhláška
Návrh zadání Územního plánu Hvozdec


ZAHÁJENÍ LÉTA 18.06.2016

Kdy: 18.června 2016 od 19:00 hodin
Kde: v pergole u obecního úřadu Hvozdec


HZS Jihočeského kraje - Plánujete pálení? Dbejte rad hasičů.

Odkaz: Formulář pro ohlašování pálení
Odkaz: Informace - Plánujete pálení?


Informace pro občany - evidence obyvatel
INFORMACE - poplatky na rok 2016
Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 31.05.2016

Svátek slaví: Kamila

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (67%)
67%
Ne
odpověď Ne (33%)
33%
Živá obec