Stručně o obci Hvozdec

První písemná zmínka o vsi (Hwozdecz), tehdy v držení vladyky Viléma ze Slavkova, pochází z roku 1362. K roku 1379 se Hvozde již uvádí v Rožmberském urbáři jako součást třeboňského panství, kterou pak zůstal celá následující staletí. Po zrušení poddanství býval Hvozdec střídavě součástí obce Zvíkov (1850 až 1922, 1943 až 1945, 1960 až 1976) či samostatnou obcí (1922 až 1943, 1945 až 1960 a nejnověji od 24. listopadu 1990), v letech 1976 až 1990 spadal pod obec Lišov.

V roce 1936 zde vznikl sbor dobrovolných hasičů a v roce 1949 jednotné zemědělské družstvo.

Hlášení rozhlasu

Facebook Hvozdíci

ikona Facebook

Anketa

Líbí se Vám nový vzhled internetových stránek obce?

Zobrazených stránek

celkem: 851070 měsíc: 5172 den: 975 hodina: 262

Kalendář událostí

Předpověď počasí

Novinky z úřední desky

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-43 |
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy: Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2019 Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2019 Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2019 Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2019 Příloha č. 5 Výpočet poměrových ukazatelů Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hvozdec Příloha č. 7 Hodnotící zpráva obce Hvozdec za rok 2019 Příloha č. 8 Komentář k hodnotící zprávě obce Hvozdec za rok 2019


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona: Tímto opatřením se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019.


více z úřední desky

Užitečné odkazy