Informace pro občany

O Z N Á M E N Í: Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Kdy: v sobotu 18. 4. 2020 od 10:10 - 10:25 náves u váhy (kontejnery stanoviště č. 1)

!!! POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

 

 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

 

 

Proč sbíráme tyto odpady?

Možná někdy vyhodíte do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky, zbytky barev či použitý olej a přitom si říkáte: „Vždyť toto malé množství nemůže nikomu a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně vyhazujeme tuny odpadu, který obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví i přírodě a to i ve velmi malém množství – těžké kovy (např. olovo, rtuť, kadmium), oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud se tyto látky dostanou společně s ostatním komunálním odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu, podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém řetězci.

 

Jaké druhy odpadů se sbírají ?  

 

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:

  • matrace, koberce, linolea, pneumatiky
  • WC mísy, umyvadla
  • kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
  • staré oděvy, boty apod.
  • !!! Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (eternit). Tento odpad nebude odvezen, bude ponechán na místě !!!

 

Jak probíhá sběr?

Nákladní automobil BOBR PRESS v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy Marius Pedersen a.s. převezmou uvedené odpady. Neodkládejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata.

 

Upozornění!

Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) Obce Hvozdec, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví Obecní úřad Hvozdec.

 

Seznam zastávek - sobota 18.4.2020

 

10.10 – 10.25 hod – Hvozdec – náves u váhy

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hvozdec-letak861274404.pdf 186.5 Kb

I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020

Každý občan může od 1. 2. 2020 umístit uzavřenou PET láhev s olejem na nádobu s komunálním odpadem. Ta bude v daný svozový den v naší obci odvezena na speciálním odděleném místě ve voze svážející komunální odpad.

Není tedy třeba odnášet tyto láhve k likvidaci na sběrné místo (nádoba) na jedlé oleje a tuky.


Informace: Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou

Příloha: Termíny přechodu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dvb-t2-prechod-2019-12-04.pdf 231.3 Kb
terminy-prechodu-ct-cra-2019-12-04.pdf 308.2 Kb

Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
e-on-informace-o-orezu.pdf 1215.1 Kb
e-on-zasady-orez.pdf 125.7 Kb

Chraňte domov i sebe - leták HZS

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-hzs418512960.pdf 873.3 Kb

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-ministerstvo-zemedelstvi-odbor-hospodarske-upravy-a-ochrany-lesu.pdf 239.6 Kb

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu

odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx


Informace o vybírání poplatcích v roce 2019 za komunální odpad, psy a vodu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-vybirani-poplatcich-v-roce-2019-za-komunalni-odpad-psy-a-vodu.pdf 464.9 Kb

I N F O R M A C E k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Hvozdec

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-dani-z-nemovitosti-na-zdanovaci-obdobi-roku-2019-hvozdec.pdf 111.8 Kb

Informace o vybírání poplatcích v roce 2019 za komunální odpad, psy a vodu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-vybirani-poplatcich-v-roce-2019-za-komunalni-odpad-psy-a-vodu.pdf 464.9 Kb

Vydání známky na popelnici na rok 2019 a vybírání poplatků za komunální odpad a psy v roce 2019

Vydání známky na popelnici na rok 2019

a vybírání poplatků za komunální odpad a psy v roce 2019

Vážení občané,

termín vydávání známek na popelnici a vybírání poplatků za komunální odpad a psy v hotovosti

pátek 25. 01. 2019

od 18:30 do 19:30 hodin.

Poplatek za kom. odpad
- poplatek za KO 350,-Kč/os./rok.
- rekreační objekty, chalupáři 350,-/rok.

Poplatníci osvobozeny od poplatku dle vyhlášky č.3/2015, Čl. 6.

Úleva 175,- Kč z výše poplatku se poskytuje osobám studujícím a při této příležitosti ubytovaným po celý školní rok mimo obec Hvozdec.

 

Poplatky ze psů
Za prvního psa 30,-Kč, za každého dalšího 60,-Kč.


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
termin-vybirani-poplatku-za-ko-a-psy-v-roce-2019.pdf 545.3 Kb

Článek :Starostové malých obcí

https://www.novinky.cz/domaci/447433-starostove-obci-za-tolik-prace-tak-malo-penez.html


INFORMACE: nová služba zasílání oznámení do vaší emailové schránky nebo formou SMS

v menu Registrace návštěvníků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vazeni-navstevnici-registrace-navstevniku.pdf 211.1 Kb

VEŘEJNÁ V Y H L Á Š K A: opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-dl-6459945356711499296.pdf 305.2 Kb

O Z N Á M E N Í: Svozový plán 2019 - kom. odpad, plasty, papír, sklo

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svozovy-plan-2019-hvozdec.pdf 530.4 Kb

I N F O R M A C E: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon-1-dl-2324445887828065883.pdf 27.4 Kb
eon-dl-8924251134365181540.pdf 90.7 Kb

Statutární město ČB: N A Ř Í Z E N Í č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 9. 10. 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
magistrat-cb-narizeni-c.-5-2017-dl-1364537822500832006.pdf 210.4 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
503842721-1-55197-2017-mze-16212.pdf 228.2 Kb

O Z N Á M E N Í Jízdní řád platný od 11. 12. 2016 Třeboň-Dunajovice-Lišov-Zvíkov

Od 25. 11. 2016 Jízdní řád platný od 11. 12. 2016 najdete na stránkách v menu INFORMACE PRO OBČANY

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
406941431-3-navrh-jr-340350.png 61.4 Kb

O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-ulozeni-zasilky-a-vyzvu-s-poucenim.pdf 497.8 Kb

Evidence obyvatel

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
inforamce-pro-obcany-2.pdf 261.3 Kb
informace-pro-obcany.pdf 205.2 Kb