Informace pro občany

P O Z V Á N K A: Obec Hvozdec zve všechny děti dětský rybářský den (závody) na obecním rybníku ve Hvozdci dne 16.8.2020 na

Ročník 01

Obec Hvozdec zve všechny děti na

dětský rybářský den (závody) na obecním rybníku ve Hvozdci dne 16.8.2020

Ročník 01

 

P O Z V Á N K A: Obec Hvozdec zve všechny děti dětský rybářský den (závody) na obecním rybníku ve Hvozdci dne 16.8.2020 na

                                             

 

 

  1. Prezentace   13:00 – 13:30 hod
  2. Zahájení rybolovu  13:45
  3. Ukončení rybolovu 18:00
  4. Vyhodnocení výsledků 18:00 – 18:15
  5. Vyhlášení Výsledků 18:30
  6. Rozdělení cen pro nejlepší rybáře i ostatní zúčastněné
  7. Opékaní buřtů

 

Pravidla:

Chytání povoleno na max. dva pruty

Průběžné vážení úlovků a jejich zápis

Vyhrává největší souhrnná váha všech druhů ulovených ryb

 

Pořadatel: obec Hvozdec, Jan Vaňata, Robert Matiáš

 

                                                                                                                 František Svátek
                                                                                                                     starosta                                                                                                            

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rybarsky-detsky-den.pdf 89.9 Kb

Zpětný odběr Samsung

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zpetny-odber.pdf 152.1 Kb

Opatření obecné povahy

 

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 a čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:

I.

mění opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020, ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020, ze dne 1. dubna 2020 a ze dne 23. dubna 2020, přijaté podle čl. 28 odst 3 Schengenského hraničního kodexu (dále jen opatření) takto:

1. v části I. odst. 2 písm. b) opatření se vypouští slova „,pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.“,

2. v části 1 bodu I. přílohy opatření se doplňují slova

„Železniční:

Hraniční úsek/hraniční znak

Horní Dvořiště – Summerau

III/14 - III/15 (III/14 - III/15)

Břeclav – Hohenau

X/39-3 - X/39-4 (X/39-7 - X/39-8)“,

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady960954998.pdf 246.2 Kb

I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020

Každý občan může od 1. 2. 2020 umístit uzavřenou PET láhev s olejem na nádobu s komunálním odpadem. Ta bude v daný svozový den v naší obci odvezena na speciálním odděleném místě ve voze svážející komunální odpad.

Není tedy třeba odnášet tyto láhve k likvidaci na sběrné místo (nádoba) na jedlé oleje a tuky.


Informace: Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou

Příloha: Termíny přechodu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dvb-t2-prechod-2019-12-04.pdf 231.3 Kb
terminy-prechodu-ct-cra-2019-12-04.pdf 308.2 Kb

Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
e-on-informace-o-orezu.pdf 1215.1 Kb
e-on-zasady-orez.pdf 125.7 Kb

Chraňte domov i sebe - leták HZS

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-hzs418512960.pdf 873.3 Kb

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-ministerstvo-zemedelstvi-odbor-hospodarske-upravy-a-ochrany-lesu.pdf 239.6 Kb

Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu

odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx


Článek :Starostové malých obcí

https://www.novinky.cz/domaci/447433-starostove-obci-za-tolik-prace-tak-malo-penez.html


INFORMACE: nová služba zasílání oznámení do vaší emailové schránky nebo formou SMS

v menu Registrace návštěvníků

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vazeni-navstevnici-registrace-navstevniku.pdf 211.1 Kb

VEŘEJNÁ V Y H L Á Š K A: opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyhlaska-dl-6459945356711499296.pdf 305.2 Kb

I N F O R M A C E: Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
eon-1-dl-2324445887828065883.pdf 27.4 Kb
eon-dl-8924251134365181540.pdf 90.7 Kb

Statutární město ČB: N A Ř Í Z E N Í č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 9. 10. 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
magistrat-cb-narizeni-c.-5-2017-dl-1364537822500832006.pdf 210.4 Kb

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesa

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
503842721-1-55197-2017-mze-16212.pdf 228.2 Kb

O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-ulozeni-zasilky-a-vyzvu-s-poucenim.pdf 497.8 Kb

Evidence obyvatel

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
inforamce-pro-obcany-2.pdf 261.3 Kb
informace-pro-obcany.pdf 205.2 Kb