Místní firmy

Místní firmy

  • Car-lend s.r.o. -  pálenice ovocných pálenek pod názvem Bozízovka.   
  • Sládek - oprava zemědělské techniky, zámečnická výroba, servis osobních vozů, výměna                    pneu u osobních automobilů
  • Vaňata - výměna pneu osobních automobilů, servis osobních vozů a instalace autofolií.