Rozpočet
Účetní závěrka obce Hvozdec za rok 2022

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2022
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2022
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2022
Příloha č. 4 Příloha prosinec 2022
Příloha č. 5 Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022
Příloha č. 6 Přehled úvěru 2022


Návrh závěrečného účtu obce Hvozdec za rok 2022 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2022
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2022
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2022
Příloha č. 4 Příloha prosinec 2022
Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Příloha č. 6 Přehled úvěru


Rozpočtové opatření č. 2/2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Rozpočtové opatření č. 13/2022
Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2023

Rozpočet obce Hvozdec na rok 2023 je schválen jako vyrovnaný v příjmech 2 597 806 Kč a výdajích 2 597 806 Kč (závazným ukazatelem je položka).


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2024 - 2025
Rozpočtové opatření č. 12/2022
Rozpočtové opatření č. 11/2022
Rozpočtové opatření č. 10/2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2021
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2021
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2021
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2021
Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021


Přehled zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření
Rozpočet - archiv změn