Rozpočet
Návrh rozpočtu obce Hvozdec na rok 2024

Návrh rozpočtu obce Hvozdec na rok 2024 je sestaven jako vyrovnaný.
Připomínky k návrhu rozpočtu obce Hvozdec mohou občané uplatnit buď písemně od jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2023, na kterém bude tento návrh projednán a po zpracování případných připomínek schválen.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hvozdec na roky 2025 - 2026
Návrh rozpočtu SO Lišovska na rok 2024
Rozpočtové opatření č. 7/2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2022 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2022
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2022
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2022
Příloha č. 4 Příloha prosinec 2022
Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Příloha č. 6 Přehled úvěru


Účetní závěrka obce Hvozdec za rok 2022

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2022
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2022
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2022
Příloha č. 4 Příloha prosinec 2022
Příloha č. 5 Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022
Příloha č. 6 Přehled úvěru 2022


Rozpočtové opatření č. 2/2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Rozpočtové opatření č. 13/2022
Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2023

Rozpočet obce Hvozdec na rok 2023 je schválen jako vyrovnaný v příjmech 2 597 806 Kč a výdajích 2 597 806 Kč (závazným ukazatelem je položka).


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2024 - 2025
Přehled zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření
Rozpočet - archiv změn