Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-2-2021-000167.pdf 466.5 Kb

Přehled zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-rozpocet-zaverecny-ucet-rozpoctova-opatreni-2020-21-kopie.pdf 92 Kb

Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2021

Rozpočet obce Hvozdec na rok 2021 je schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
scvaleni-rozpocet-obce-hvozdec-na-rok-2021-000128.pdf 1317.6 Kb

Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2019
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2019
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2019
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2019
Příloha č. 5 Výpočet poměrových ukazatelů
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hvozdec
Příloha č. 7 Hodnotící zpráva obce Hvozdec za rok 2019
Příloha č. 8 Komentář k hodnotící zprávě obce Hvozdec za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-fin-2-12-prosinec-2019-.pdf 403.2 Kb
priloha-c.-2-rozvaha-prosinec-2019.pdf 161 Kb
priloha-c.-3-vykaz-zisku-a-ztraty-prosinec-2019.pdf 114.9 Kb
priloha-c.-4-priloha-ucetni-zaverky-prosinec-2019.pdf 138.6 Kb
priloha-c.-5-vypocet-pomerovych-ukazatelu.pdf 66.5 Kb
priloha-c.-6-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019-obce-hvozdec.pdf 4094.4 Kb
priloha-c.-7-hodnotici-zprava-pro-obce-za-rok-2019862029493.pdf 242.6 Kb
priloha-c.-8-komentar-k-hodnotici-zprave-hvozdec149856116.pdf 114.5 Kb
schvaleny-zaverecny-ucet-2019.pdf 562.7 Kb

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2018-2023966016027.pdf 731.6 Kb