Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 10/2021
Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2022

Rozpočet obce Hvozdec na rok 2022 je schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let.


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2023 - 2024
Rozpočtové opatření č. 9/2021
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2020
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2020
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2020
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2020
Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Hvozdec


Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Přehled zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření
Rozpočet - archiv změn