Smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko

Dotace poskytnuta na pořízení traktoru pro členské obce SO Lišovsko


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hvozdec - SO Lišovsko


Veřejnoprávní smlouva o výkonu převedené působnosti na úseku agendy přestupků