Úřední deska

Finanční úřad - OSVOBOZENÍ POZEMKŮ OSTATNÍCH PLOCH od roku 2022 dochází ke změně

OSVOBOZENÍ POZEMKŮ OSTATNÍCH PLOCH
od roku 2022 dochází ke změně
Pozemky ostatních ploch lze osvobodit v rozsahu, v jakém se na nich nachází
krajinné prvky: skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop
nebo mokřad, zapsané k 1. lednu 2022 v evidenci ekologicky významných
prvků podle zákona upravujícího zemědělství. Zápisy a změny v evidenci
ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) na základě písemného podnětu podaného na pracoviště SZIF; adresy
pracovišť jsou uvedeny na https://www.szif.cz/cs/szif-ro-cb.
Na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní
plocha, nacházejících se mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány
k podnikání, lze osvobodit útvary příkop, mokřad, močál, bažinu, skalní
útvar, rokli nebo strž v rozsahu výměry tohoto útvaru.
Poplatníci daně musí nově uplatnit osvobození v daňovém přiznání podaném
do konce ledna 2022 příslušnému Územnímu pracovišti. Předchozí osvobození
z titulu nevyužitelnosti pozemku žádným způsobem již nelze od roku
2022 uplatnit ani přiznat.
Podrobnější informace poskytnou pracovníci úseku daně
z nemovitých věcí na každém Územním pracovišti Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj, případně je naleznete na
www.financnisprava.cz.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-verze-web.pdf leták 133.8 Kb