Úřední deska

O Z N Á M E N Í: Sběr nebezpečných, velkoobjemových odpadů

Seznam zastávek - sobota 22.4.2023

8.35 – 8.50 hod – Hvozdec – náves u váhy

!!! POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

 

 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

 

 

Proč sbíráme tyto odpady?

Možná někdy vyhodíte do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky, zbytky barev či použitý olej a přitom si říkáte: „Vždyť toto malé množství nemůže nikomu a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně vyhazujeme tuny odpadu, který obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví i přírodě a to i ve velmi malém množství – těžké kovy (např. olovo, rtuť, kadmium), oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud se tyto látky dostanou společně s ostatním komunálním odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu, podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém řetězci.

 

Jaké druhy odpadů se sbírají ?   

 

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:

  • matrace, koberce, linolea, pneumatiky
  • WC mísy, umyvadla
  • kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
  • staré oděvy, boty apod.
  • !!! Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (eternit). Tento odpad nebude odvezen, bude ponechán na místě !!!

 

Jak probíhá sběr?

Nákladní automobil BOBR PRESS v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy Marius Pedersen a.s. převezmou uvedené odpady. Neodkládejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata.

 

Upozornění!

Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) Obce Hvozdec, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví Obecní úřad Hvozdec.

 

Seznam zastávek - sobota 22.4.2023

 

8.35 – 8.50 hod – Hvozdec – náves u váhy