Úřední deska

Poplatky na rok 2021

Známku k vyzvednutí na rok 2021 v úterý 19.1.2021 od 18:45 do 19:45 hodin na obecním úřadě.

POPLATKY NA ROK 2021

Vážení občané,

 poplatky lze uhradit v hotovosti nebo bezhotovostně.

Poplatek v hotovosti za komunální odpad se bude vybírat v měsíci lednu při vydávání známky na popelnici. Poplatek za vodu v hotovosti v měsíci červnu 2021.
Bližší termíny pro výběr poplatků v hotovosti za vodu budou včas vyvěšeny na úřední desce v měsíci květen 2021.


Známka na popelnici na rok 2021 k vyzvednutí na obecním úřade v úterý 19. 01. 2021 od 18:45 do 19:45 hodin.

Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za svoz a shromažďování kom. odpadu

poplatek za kom. odpad. 400,- Kč

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2021 (14 - ti denní svoz popelnic) v roce 2021 činí:

pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci 400,-Kč/os./rok

vlastníci rekreačních objektů, chalupáři 400,-Kč/rok.

Poplatníci osvobozeny od poplatku dle vyhlášky č.1/2019, Čl. 6.


Poplatky ze psů           ZRUŠENY

Poplatek za odběr vody
Poplatek za odběr vody 500,-Kč/os./rok.
Chalupáři, kteří se zde nezdržují celý kalendářní rok 500,-Kč/objekt/rok.


__________________________________________________________________

 

Platit bankovním převodem

 

 

Poplatky lze, zaplatit osobně na obecním úřadě Hvozdec, ale také na účet obce č.: 32621231/0100 Komerční banka. V tomto případě, což je velmi důležité, pro převod použijeme variabilní symbol 3722 (komunální odpad), variabilní symbol 2310 (voda), specifický symbol číslo domu a do zprávy pro příjemce uvést jméno poplatníka, aby se dala platba identifikovat. Do poznámky můžeme, pro lepší přehlednost, uvést jména členů rodiny, za které je placeno. Zároveň pak e-mailem na adresu svatekf@seznam.cz  zasíláme prohlášení poplatníka. Kdo z občanů bude platit osobně na obecním úřadě, ať, prosím, tyto dokumenty nezapomene na cestu přibalit.

                                                                    

Komunální odpad:

je možné zaplatit i bezhotovostně na účet číslo 32621231 /0100 KB

Variabilní symbol: 3722 komunální odpad

Specifický symbol: číslo domu

Splatnost od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021

Termíny pro platbu v hotovosti budou včas vyvěšeny na úřední desce v měsíci únor.

 

 

Poplatek za odběr vody

je možné zaplatit i bezhotovostně na účet číslo 32621231 /0100 KB

Variabilní symbol: 2310 voda

Specifický symbol: číslo domu

Splatnost od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Termíny pro platbu v hotovosti budou včas vyvěšeny na úřední desce v měsíci květen.

 

 


Vážení spoluobčané, další otázky na toto (i na jiné téma) volejte na mobilní číslo 777 359 790.

 

Zveřejněno na elektronické a úřední desce obce Hvozdec: 30. 12. 2021,

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     František Svátek

                                                                                                                              starosta obce Hvozdec