Úřední deska

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A I. Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 2 územního plánu Hvozdec


Přílohy:
Veřejná vyhláška
text VP
1. Výkres základního členění území
2. Hlavní výkres
3. Koordinační výkres
4. Výkres předpokládaných záborů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hvozdec-zm2-text-vp.pdf text 274.6 Kb
verejna-vyhlaska-i.-oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmeny-c.-2-up-hvozdec-000022.pdf VV 1086.8 Kb
z2-hvozdec-1.-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf 124.8 Kb
z2-hvozdec-2.-hlavni-vykres.pdf 125.7 Kb
z2-hvozdec-3.-koordinacni-vykres.pdf 481.3 Kb
z2-hvozdec-4.-vykres-predpokladanych-zaboru-pf.pdf 222.5 Kb