Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA I. Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 územního plánu Hvozdec

Příloha Změna č. 1 Územního plánu Hvozdec Textová část
Příloha: ID rozdělovník dotčené orgány státní správy

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hvozdec-zm1-text-vp.pdf 257.5 Kb
id-rozdelovnik.pdf 101.7 Kb
verejna-vyhlaska-oznameni-o-zahajeni-rizeni-o-vydani-zmeny-c.-1-uzemniho-planu-hvozdec-000148.pdf 1107 Kb