Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec č. 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hvozdec
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení

Příloha: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období - Aktualizace č. 3


Veřejná vyhláška - Zveřejnění Návrhu zadání Územního plánu Hvozdec

Veřejná vyhláška
Návrh zadání Územního plánu Hvozdec


Podmínky pro sběr a samotěžbu dřeva

Podmínky pro sběr a samotěžbu dřeva
vzor žádosti o povolení samotěžby dřeva a dohoda o provedení samotěžby dřeva v majetku Obce Hvozdec