Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o nočním klidu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení

Příloha: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období - Aktualizace č. 3


Veřejná vyhláška - Zveřejnění Návrhu zadání Územního plánu Hvozdec

Veřejná vyhláška
Návrh zadání Územního plánu Hvozdec


Podmínky pro sběr a samotěžbu dřeva

Podmínky pro sběr a samotěžbu dřeva
vzor žádosti o povolení samotěžby dřeva a dohoda o provedení samotěžby dřeva v majetku Obce Hvozdec


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdec