Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor

Poskytnutí informace prostřednictvím krátkého dotazníku

Poskytnutí informací prostřednictvím krátkého dotazníku on-line.

odpověď: Jelikož ale není možné odpovědi v rámci vyplněného dotazníku jednoduše získat, je zveřejnění formou tzv. doprovodné informace. Informace byly zodpovězeny formou vyplnění on-line dotazníku a z technických důvodů není možné zveřejnit přesný obsah těhto odpovědí. Zveřejnění konkrétních odpovědí nepovažujeme za nezbytné.

 


Poskytnutí informace zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek

Poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď: Vám sdělujeme, že obec Hvozdec od jmenovaných subjektů v minulosti neobdržela žádné nabídky ve smyslu veřejných zakázek.


Poskytnutí informace o existenci veřejné přístupné účelové komunikace z roku 2011

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poskytnuti-informace-x.pdf 436.8 Kb