Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor

Poskytnutí informace prostřednictvím krátkého dotazníku

Poskytnutí informací prostřednictvím krátkého dotazníku on-line.

odpověď: Jelikož ale není možné odpovědi v rámci vyplněného dotazníku jednoduše získat, je zveřejnění formou tzv. doprovodné informace. Informace byly zodpovězeny formou vyplnění on-line dotazníku a z technických důvodů není možné zveřejnit přesný obsah těhto odpovědí. Zveřejnění konkrétních odpovědí nepovažujeme za nezbytné.

 


Poskytnutí informace zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek

Poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď: Vám sdělujeme, že obec Hvozdec od jmenovaných subjektů v minulosti neobdržela žádné nabídky ve smyslu veřejných zakázek.


Poskytnutí informací zda má obec kastrační program

Příloha: dotazník-kastrační program, poskytnutí informací-odpovědi

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
5.-odpoved-poskytnuti-informace-dotaznik-kastrace.pdf 202.6 Kb

Poskytnutí informací smlouva o zřízení věcného břemena, vlastnický podíl, majetkové vypořádání, prodej pozemků, vyjádření ke stavbě plotů

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
4.-poskytnuti-informace-zadost-a-odpovedi.pdf 553.4 Kb
4.-prilohy.pdf 5734.1 Kb

Poskytnutí informace k GDPR

Odpovědi na informace o GDPR
Žádost o informace k GDPR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odpovedi-k-infornacim-k-gdpr.pdf 378.3 Kb
zadost-o-infornace-k-gdpr.pdf 346.9 Kb

Poskytnutí informace dluh vůči obci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poskytnuti-informace-106-1999-v-roce-2018-11042018-0001.pdf 236 Kb

Poskytnutí informace o existenci veřejné přístupné účelové komunikace z roku 2011

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poskytnuti-informace-x.pdf 436.8 Kb