Obec Hvozdec

Úřední deska
Z Á M Ě R: PRODAT část obeního pozemku nově vzniklý obecní pozemek č. p. 3032/9 v k.ú. Hvozdec

Příloha: záměr prodat, geometrický plán, informace o pozemku z KN


Výkaz o plnění FIN červen 2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Přílohy:
1. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Hvozdec pro volební období 2018 - 2022
2. Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích a počet volebních obvodů


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - I. Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Hvozdec v katastrálním území Hvozdec u Lišova a II. Oznámení o zveřejnění návrhu ÚP Hvozdec

I. Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Hvozdec v katastrálním území Hvozdec u Lišova
II. Oznámení o zveřejnění návrhu ÚP Hvozdec

Přílohy:
- Grafická část návrhu ÚP:
1.Výkres základní členění území
2. Hlavní výkres
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
4. Koordinační výkres
5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
6. Výkres širších vztahů
- Textová část návrhu ÚP
- Veřejná vyhláška


OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ: schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou elektronicky zveřejněny na stránkách obce ÚŘEDNÍ DESKA - ROZPOČET

Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2018

Rozpočet je schválen v členění u výdajů na paragrafy rozpočtové skladby (závazné ukazatele).


I N F O R M A C E k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hvozdec
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Úřední deska - archiv změn

Dnes je: 23.07.2018

Svátek slaví: Libor

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (69%)
69%
Ne
odpověď Ne (31%)
31%