Úřední deska

Finanční úřad V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020

Přílohy:
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020

Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice

Mánesova 1803/3a dne 21.04.2020

371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Čj.: 985114/20/2200-11460-301165

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020

je na územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou, Českém Krumlově, Jindřichově

Hradci, Třeboni, Písku, Milevsku, Prachaticích, Vimperku, Strakonicích,

Táboře a Soběslavi

ve dnech pondělí od 8.00 do 16.00 hodin

středa od 8.00 do 16.00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 983009/20/2200-11460-301165,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý

den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy

bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze

č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění

spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních

pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji

č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky

http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Miroslava Šetková

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 21. 04. 2020

Sejmuto dne:

Ing. Šetková Miroslava

vedoucí oddělení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fu-verejna-vyhlaska-dan-z-nemovitych-veci-2020.pdf 67.8 Kb
informace-k-slozenkam.pdf 414.5 Kb
informace.pdf 447.2 Kb