Úřední deska

Návrh rozpočtu obce Hvozdec na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let.

Připomínky k návrhu rozpočtu obce Hvozdec mohou občané uplatnit buď písemně od jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Hvozdec dne 19. 12. 2019, na kterém bude tento návrh projednán a po zapracování případných připomínek schválen.

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 01. 12. 2019

Sejmuto dne:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-rozpoctu-obce-hvozdec-na-rok-2020.pdf 251.6 Kb