Úřední deska

Opatření obecné povahy

 

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 a čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:

I.

mění opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020, ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020, ze dne 1. dubna 2020 a ze dne 23. dubna 2020, přijaté podle čl. 28 odst 3 Schengenského hraničního kodexu (dále jen opatření) takto:

1. v části I. odst. 2 písm. b) opatření se vypouští slova „,pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení, osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody zvláštního zřetele.“,

2. v části 1 bodu I. přílohy opatření se doplňují slova

„Železniční:

Hraniční úsek/hraniční znak

Horní Dvořiště – Summerau

III/14 - III/15 (III/14 - III/15)

Břeclav – Hohenau

X/39-3 - X/39-4 (X/39-7 - X/39-8)“,

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-vlady960954998.pdf 246.2 Kb