Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-10-2020.pdf 446.1 Kb

Rozpočtové opatření č. 9/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-9-2020.pdf 465.9 Kb

Rozpočtové opatření č. 8/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-8-2020864857035.pdf 800 Kb

Rozpočtové opatření č. 6, 7/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-6-2020.pdf 516.9 Kb
ro-c.-7-2020.pdf 564.5 Kb

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-5-2020.pdf 634.7 Kb

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-4-2020.pdf 473.3 Kb

Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2019
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2019
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2019
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2019
Příloha č. 5 Výpočet poměrových ukazatelů
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hvozdec
Příloha č. 7 Hodnotící zpráva obce Hvozdec za rok 2019
Příloha č. 8 Komentář k hodnotící zprávě obce Hvozdec za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-fin-2-12-prosinec-2019-.pdf 403.2 Kb
priloha-c.-2-rozvaha-prosinec-2019.pdf 161 Kb
priloha-c.-3-vykaz-zisku-a-ztraty-prosinec-2019.pdf 114.9 Kb
priloha-c.-4-priloha-ucetni-zaverky-prosinec-2019.pdf 138.6 Kb
priloha-c.-5-vypocet-pomerovych-ukazatelu.pdf 66.5 Kb
priloha-c.-6-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019-obce-hvozdec.pdf 4094.4 Kb
priloha-c.-7-hodnotici-zprava-pro-obce-za-rok-2019862029493.pdf 242.6 Kb
priloha-c.-8-komentar-k-hodnotici-zprave-hvozdec149856116.pdf 114.5 Kb
schvaleny-zaverecny-ucet-2019.pdf 562.7 Kb

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-3-2020.pdf 663.2 Kb

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-2-202009032020.pdf 695 Kb

Rozpočtové opatření v roce 2020

Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2020

Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-10-2020166157135.pdf 446.1 Kb
ro-c.-2-202009032020261316659.pdf 695 Kb
ro-c.-3-2020926117228.pdf 663.2 Kb
ro-c.-4-2020418947056.pdf 473.3 Kb
ro-c.-5-2020901369565.pdf 634.7 Kb
ro-c.-6-2020567780170.pdf 516.9 Kb
ro-c.-7-2020709970897.pdf 564.5 Kb
ro-c.-8-2020477456680.pdf 800 Kb
ro-c.-9-2020932040688.pdf 465.9 Kb
ro-c.1-202004022020865584325.pdf 732.2 Kb

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.1-202004022020.pdf 732.2 Kb

Rozpočtové opatření v roce 2020

Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ro-c.-2-2020.pdf 695 Kb
ro-c.-3-2020388692850.pdf 663.2 Kb
ro-c.1-202004022020662996994.pdf 732.2 Kb

Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2020

Rozpočet obce Hvozdec na rok 2020 je schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) bude kryt přebytkem finančních prostředků z minulých let.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-rozpocet-obce-hvozdec-na-rok-202022122019-0001.pdf 1312.9 Kb

Přehled zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-rozpocet-zaverecny-ucet-rozpoctova-opatreni-2019-20.pdf 93.6 Kb

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2018-2023966016027.pdf 731.6 Kb
Rozpočet - archiv změn