Úřední deska

Sbírka zákonů ČR 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 /2020

100. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky,
2020–2026 III, FIX %
101. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky,
2020–2026 III, CPI %
102. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky,
2020–2026 III, 1,30 %
103. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek,
za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za
nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
104. Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
105. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
106. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
107. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
108. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném
v částce 37/2020 Sb.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb0038-2020.pdf 226.4 Kb
sb0039-2020.pdf 473.9 Kb
sb0040-2020-1-.pdf 95.9 Kb
sb041-20.pdf 99.5 Kb