Úřední deska

Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy:
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2019
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2019
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2019
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2019
Příloha č. 5 Výpočet poměrových ukazatelů
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hvozdec
Příloha č. 7 Hodnotící zpráva obce Hvozdec za rok 2019
Příloha č. 8 Komentář k hodnotící zprávě obce Hvozdec za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkumu obce Hvozdec za rok 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.-1-fin-2-12-prosinec-2019-.pdf 403.2 Kb
priloha-c.-2-rozvaha-prosinec-2019.pdf 161 Kb
priloha-c.-3-vykaz-zisku-a-ztraty-prosinec-2019.pdf 114.9 Kb
priloha-c.-4-priloha-ucetni-zaverky-prosinec-2019.pdf 138.6 Kb
priloha-c.-5-vypocet-pomerovych-ukazatelu.pdf 66.5 Kb
priloha-c.-6-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019-obce-hvozdec.pdf 4094.4 Kb
priloha-c.-7-hodnotici-zprava-pro-obce-za-rok-2019.pdf 242.6 Kb
priloha-c.-8-komentar-k-hodnotici-zprave-hvozdec.pdf 114.5 Kb
schvaleny-zaverecny-ucet-2019.pdf 562.7 Kb