Úřední deska

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

Přílohy:
Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí
Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru
Předpisy během epidemie Corona pro cestovatele a pendlery
Informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem, platné od 24. dubna 2020
Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách – 24.4.2020

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

24. 4. 2020 8:29

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí

Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020.

 

Mimořádná opatření

Vláda upravila scénář uvolňování mimořádných opatření, aktuální přehled naplánovaných postupných kroků naleznete na http://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-i-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich---180969/.

Pro subjekty, na něž se bude postupné uvolňování mimořádných opatření v oblasti obchodu, služeb, volnočasových aktivit či školní docházky vztahovat, budou platit přísná hygienická pravidla, jejichž přehled naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-cinnosti-k-24.4.2020.pdf 260.2 Kb
predpisy-pro-vjezd-do-nemecka-k-24.4.pdf 241.7 Kb
predpisy-pro-vjezd-do-rakouska-k-24.4.pdf 108 Kb
vydana-usneseni-k-24.4.2020.pdf 375 Kb
vyhlaseni-nouzoveho-stavu-co-aktualne-plati-24.04.2020.pdf 371.1 Kb