Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor

Poskytnutí informace prostřednictvím krátkého dotazníku

Poskytnutí informací prostřednictvím krátkého dotazníku on-line.

odpověď: Jelikož ale není možné odpovědi v rámci vyplněného dotazníku jednoduše získat, je zveřejnění formou tzv. doprovodné informace. Informace byly zodpovězeny formou vyplnění on-line dotazníku a z technických důvodů není možné zveřejnit přesný obsah těhto odpovědí. Zveřejnění konkrétních odpovědí nepovažujeme za nezbytné.