Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor

Poskytnutí informace zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek

Poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Odpověď: Vám sdělujeme, že obec Hvozdec od jmenovaných subjektů v minulosti neobdržela žádné nabídky ve smyslu veřejných zakázek.