Úřední deska
Oznámení o konání 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 25. února 2024 od 10:00 hodin
Hromadné očkování sobota 20.4.2024 v 10:30 hodin

vzteklina 200 kč
komb. vakcina 500 kč


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A: DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
přílohy:


Nová zelená úsporám Light
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL (Návrh)

Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (návrh) – o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM


POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!

informace pro chovatele


NAŘÍZENÍ č. 1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 15.1.2023
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL

stanovuje
odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů.


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec: H V O Z D E C
POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!
Vydání známky na popelnici na rok 2024 a vybírání poplatku v hotovosti za komunální odpad v roce 2024

Upozornění: Poplatky na rok 2024 lze zaplatit nejdříve 1.1.2024

Kdy: čtvrtek 18. 01. 2023
od 18:45 do 19:45 hodin.


POPLATKY NA ROK 2024

Upozornění: Poplatky na rok 2024 lze zaplatit nejdříve 1.1.2024


Oznámení vlastníkům lesa o předávání separátů lesních hospodářských osnov
SVOZOVÝ PLÁN 2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na místní komunikaci v obci Hvozdec z důvodu rekonstrukce NN, pokládka kabelu – viz dopravně
inženýrské opatření, jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.
Termín: 11.9.2023 – 30.11.2023


Informace pro občany

Vážení občané, od pátku 26.5. Od 15 hod nebude průjezdná silnice u autobusové zastávky viz.foto z důvodu výkopových prací. Práce by měly být dokončeny do neděle 28.5. Děkuji za pochopení.


Obchvat Lišov
Milostivé léto II

Jak se zbavit exekuce?


Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Nařízení č. 1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 7.3.2022


Příloha:
1) Nařízení obce č. 1/2022
2) Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212


Finanční úřad - OSVOBOZENÍ POZEMKŮ OSTATNÍCH PLOCH od roku 2022 dochází ke změně
Finanční úřad pro Jihočeský kraj NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Oznámení EG.D odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

EG.D
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.


INFORMACE: nová služba zasílání oznámení do vaší emailové schránky nebo formou SMS

v menu Registrace návštěvníků


UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2


Důležité odkazy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO VNITRA - sbírka zákonů


Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy

Příloha


ODKAZ na stránky MVČR

sbírky zákonů


Ministerstvo životního prostředí: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

leták


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách
Podpora seniorů v obci
Informace pro územní samosprávy - Ministerstvo financí
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020


Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy
Chraňte domov i sebe - leták HZS
Ministerstvo životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor druhové ochrany

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje.
Přílohy:


Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů


O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Úřední deska - archiv změn