Úřední deska
Oznámení vlastníkům lesa o předávání separátů lesních hospodářských osnov
Oznámení o konání 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 14. prosince 2023 od 10:00 hodin
P O Z V Á N K A: Mikulášská nadílka ve Hvozdci v sobotu 9.12.2023 od 18:00 hodin v budově KD

Objednávka do 3.12.2023 na Mikulášskou návštěvu u Vás doma a nahlášení balíčku pro děti na mobil: 777 159 375 nebo email: petrikaaa@seznam.cz


SVOZOVÝ PLÁN 2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na místní komunikaci v obci Hvozdec z důvodu rekonstrukce NN, pokládka kabelu – viz dopravně
inženýrské opatření, jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy.
Termín: 11.9.2023 – 30.11.2023


O Z N Á M E N Í: Termín vybírání poplatků v hotovosti za odběr vody za rok 2023

ve čtvrtek 22. 06. 2023
od 18:30 do 19:30 hodin


Informace pro občany

Vážení občané, od pátku 26.5. Od 15 hod nebude průjezdná silnice u autobusové zastávky viz.foto z důvodu výkopových prací. Práce by měly být dokončeny do neděle 28.5. Děkuji za pochopení.


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A: DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
přílohy: leták Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023
leták Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2023


Obchvat Lišov
Nová zelená úsporám Light
Vydání známky na popelnici na rok 2023 a vybírání poplatku v hotovosti za komunální odpad v roce 2023

Upozornění: Poplatky na rok 2023 lze zaplatit nejdříve 1.1.2023

Kdy: úterý 17. 01. 2023
od 18:45 do 19:45 hodin.


POPLATKY NA ROK 2023

Upozornění: Poplatky na rok 2023 lze zaplatit nejdříve 1.1.2023


SVOZOVÝ PLÁN 2023
Milostivé léto II

Jak se zbavit exekuce?


Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Nařízení č. 1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 7.3.2022


Příloha:
1) Nařízení obce č. 1/2022
2) Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212


Finanční úřad - OSVOBOZENÍ POZEMKŮ OSTATNÍCH PLOCH od roku 2022 dochází ke změně
Finanční úřad pro Jihočeský kraj NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Oznámení EG.D odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

EG.D
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.


INFORMACE: nová služba zasílání oznámení do vaší emailové schránky nebo formou SMS

v menu Registrace návštěvníků


UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2


Důležité odkazy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO VNITRA - sbírka zákonů


Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy

Příloha


ODKAZ na stránky MVČR

sbírky zákonů


Ministerstvo životního prostředí: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

leták


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách
Podpora seniorů v obci
Informace pro územní samosprávy - Ministerstvo financí
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020


Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy
Chraňte domov i sebe - leták HZS
Ministerstvo životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor druhové ochrany

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje.
Přílohy:


Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů


O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Úřední deska - archiv změn