Úřední deska
Informace pro občany

Vážení občané, od pátku 26.5. Od 15 hod nebude průjezdná silnice u autobusové zastávky viz.foto z důvodu výkopových prací. Práce by měly být dokončeny do neděle 28.5. Děkuji za pochopení.


P O Z V Á N K A: Obec Hvozdec pořádá výlet do zábavného parku Bayer park v Německu

Kdy: v sobotu 16. září 2023
- Více informací k výletu leták
- přihlásit se můžete nejpozději do 30. 6. 2023
https://www.bayern-park.com/de/


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A: DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.
přílohy: leták Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023
leták Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2023


Obchvat Lišov
Nová zelená úsporám Light
Vydání známky na popelnici na rok 2023 a vybírání poplatku v hotovosti za komunální odpad v roce 2023

Upozornění: Poplatky na rok 2023 lze zaplatit nejdříve 1.1.2023

Kdy: úterý 17. 01. 2023
od 18:45 do 19:45 hodin.


POPLATKY NA ROK 2023

Upozornění: Poplatky na rok 2023 lze zaplatit nejdříve 1.1.2023


Ministerstvo zemědělství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
SVOZOVÝ PLÁN 2023
Opatření obecné povahy
UPOZORNĚNÍ: V pátek 4.11.2022 cca od 09:00 do cca 13:00 hodin nepůjde možná elektřina v obci Hvozdec.

Z technických důvodů je možné, že nepůjde v obci Hvozdec elektřina a bude omezen provoz v místě označené na mapě.


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA ZVÍKOV, HVOZDEC, VLKOVICE

Kdy: 27.10.2022 od 15.00 hod. v KD Zvíkov


Milostivé léto II

Jak se zbavit exekuce?


Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Nařízení č. 1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 7.3.2022


Příloha:
1) Nařízení obce č. 1/2022
2) Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212


Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
- Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
- Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. MZE-
69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Labe,
opatření obecné povahy čj. MZE-70001/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022, kterým vydalo
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj. MZE-70003/2021-15121 ze dne
28. ledna 2022, kterým vydalo Národní plán povodí Odry.


Finanční úřad - OSVOBOZENÍ POZEMKŮ OSTATNÍCH PLOCH od roku 2022 dochází ke změně
SVOZOVÝ PLÁN 2022
Finanční úřad pro Jihočeský kraj NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit. Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
ENERGETIKA informace pro zákazníky


Oznámení EG.D odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

EG.D
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.


Statutární město Č. Budějovice NAŘÍZENÍ č. 2/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 29.3. 2021

účinnost ode dne 8. 5. 2021


INFORMACE: nová služba zasílání oznámení do vaší emailové schránky nebo formou SMS

v menu Registrace návštěvníků


UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2


Důležité odkazy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO VNITRA - sbírka zákonů


Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy

Příloha


ODKAZ na stránky MVČR

sbírky zákonů


Ministerstvo životního prostředí: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

leták


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách
Podpora seniorů v obci
Informace pro územní samosprávy - Ministerstvo financí
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020


Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy
Chraňte domov i sebe - leták HZS
Ministerstvo životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor druhové ochrany

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje.
Přílohy:


Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů


O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Úřední deska - archiv změn