Úřední deska
Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 24. června 2021 od 10:00 hodin
Oznámení: Změna č. 1 územního plánu Hvozdec a doručení Změny č. 1 územního plánu Hvozdec a úplného znění územního plánu Hvozdec po změně č. 1
OZNÁMENÍ o přerušení dodávky elektrické energie

dne 23.06.2021 od 08:00 do 23.06.2021 14:00

Hvozdec, Hvozdec 1
Hvozdec, Hvozdec 10
Hvozdec, Hvozdec 11
Hvozdec, Hvozdec 16
Hvozdec, Hvozdec 17
Hvozdec, Hvozdec 18
Hvozdec, Hvozdec 20
Hvozdec, Hvozdec 21
Hvozdec, Hvozdec 22
Hvozdec, Hvozdec 24
Hvozdec, Hvozdec 28
Hvozdec, Hvozdec 31
Hvozdec, Hvozdec 35
Hvozdec, Hvozdec 37
Hvozdec, Hvozdec 4
Hvozdec, Hvozdec 40
Hvozdec, Hvozdec 42
Hvozdec, Hvozdec 47
Hvozdec, Hvozdec 49
Hvozdec, Hvozdec 5
Hvozdec, Hvozdec 51
Hvozdec, Hvozdec 52
Hvozdec, Hvozdec 53
Hvozdec, Hvozdec 54
Hvozdec, Hvozdec 61
Hvozdec, Hvozdec 8
Hvozdec, Hvozdec 9


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hvozdec
Zápis č. 22/2021 z 01.06.2021
Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Statutární město Č. Budějovice NAŘÍZENÍ č. 2/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 29.3. 2021

účinnost ode dne 8. 5. 2021


Dražební vyhláška
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
INFORMACE: nová služba zasílání oznámení do vaší emailové schránky nebo formou SMS

v menu Registrace návštěvníků


UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v souvislosti s opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2


Poplatky na rok 2021

Známku k vyzvednutí na rok 2021 v úterý 19.1.2021 od 18:45 do 19:45 hodin na obecním úřadě.


Svozový plán 2021

První svoz v roce 2021 lichý týden úterý 5.1.2021.


Co je důvodem opatření MZ a krizových opatření vlády ČR
Krizový štáb JČK letáky COVID-19

- COVID vs. chřipka
- upřesnění pojmů
- Co mám dělat, když se u mě PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19
- Co mám dělat, když MÁM NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
- Co mám dělat, když MÁM POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU
- Co mám dělat, když jsem byl V KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANOU OSOBOU


Důležité odkazy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO VNITRA - sbírka zákonů


Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy

Příloha


ODKAZ na stránky MVČR

sbírky zákonů


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31
odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

Tímto opatřením se ruší opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství
pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019, ve znění opatření obecné povahy
č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 a ve znění opatření obecné povahy
č. j. 63920/2019-MZE-16212 ze dne 6. 12. 2019.


Ministerstvo životního prostředí: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

leták


Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách
Podpora seniorů v obci
Informace pro územní samosprávy - Ministerstvo financí
DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných věcech
I N F O R M A C E: k dani z nemovitých věcí

Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
Příloha: leták


I N F O R M A C E: Nově sběr a svoz jedlých olejů a tuků přímo od vašich domovů

Svoz od 1. 2. 2020


KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor životního prostředí...Rozhodnutí čmelák
Informace E.ON Distribuce - týkající se ořezu případně odstranění dřevin v blízkosti nadzemního vedení distribuční soustavy
Chraňte domov i sebe - leták HZS
Ministerstvo životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor druhové ochrany

opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihočeského kraje.
Přílohy:


Občan na úřadě

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu


Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů


O Z N Á M E N Í o uložení zásilky, výzvy pro osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hvozdec - SO Lišovsko
Úřední deska - archiv změn